Przystanek Niepodległość

Przystanek Niepodległość to akcja, którą Muzeum Historii Polski prowadzi od 2006 roku. 11 listopada przygotowujemy różnorodne propozycje dla całych rodzin, by zachęcić je do wspólnego radosnego świętowania, rozbudzić zainteresowanie historią i przywołać atmosferę tamtych czasów. Przystanek Niepodległość adresowany jest do bardzo różnych odbiorców z akcentem na młodych uczestników. Wzięło w nim już udział (bez względu na pogodę) tysiące osób.
Każda edycja Przystanku ma swój temat przewodni. W tym roku główną atrakcją 16. Przystanku Niepodległość jest gra „Tajna misja” nawiązująca do historii polskiej kryptologii.

Autorzy gry:

Koncepcja gry: Krzysztof Choruży/Adventure Warsaw

Scenariusz gry: Krzysztof Choruży, Weronika Kołacz, Gabriela Sierocińska-Dec, Beata Wolszczak, Małgorzata Żaryn

Teksty edukacyjne: Beata Wolszczak

Redakcja i korekta: Izabela Korybut - Daszkiewicz

Konsultacje merytoryczne: Grzegorz Dumała, Michał Nałęcz - Nieniewski, Grzegorz Rutkowski

Projekt i wdrożenie: Openform design & digital studio

Fotografie użyte w warstwie ilustracyjnej pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Kontakt do autorów gry: [email protected]
Wstecz